Hipnoza, hipnoterapijaRođena sam 1969. godine u New Yorku, SAD. U Zagrebu sam od 1976. S 14 godina pročitala sam knjigu„Moć vaše podsvijesti“ od dr. Josepha Murphya i od tada uspješno primjenjujem te principe u svom životu. Nastavila sam s istraživanjem tajni ljudskog uma, posebice svog. Sa 17 godina sam završila tečaj Transcendentalne meditacije. 1989 sam završila tečaj Autogenog treninga. 1994 sam diplomirala na Ekonomskom fakultetu – smjer međunarodne razmjene, sveučilište u Zagrebu. Paralelno s tim studijem slušala sam predavanja i polagala ispite od 1991 – 1995 na evangeličkom Teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“ u Zagrebu, koji nisam završila jer sam se opredijelila za karijeru dipl. ekonomista. Od 1991-1995 sam slušala i završila edukaciju iz Transakcijske analize (teorija ličnosti i interpersonalne komunikacije). 2002 sam ponovno krenula na Autogeni trening ali kod drugog učitelja i završila sam prvi, intenzivni i drugi stupanj. Sve ove godine kontinuirano prakticiram Autogeni trening te sam i dalje na edukaciji.

Završila sam edukaciju škole Omni Hypnosis Training Center of Slovenia koja je podružnica poznate i cijenjene američke škole, Omni Hypnosis Training Center, DeLand, Florida, USA, osnovane 1979, a čiji je osnivač i voditelj Gerald F. Kein, jedan od vodećih američkih stručnjaka s područja hipnoze i hipnoterapije. Završetkom edukacije dobila sam naziv certificirani hipnoterapeut (Board Certified Hypnotist).

Završila sam edukaciju Napredne tehnike hipnoterapije – regresija u prošle živote (Past Life Regression – Advanced Hypnotherapy Techniques Intensive) koju je vodio Paul Aurand, M. Ht. certificirani hipnoterapeut i instruktor IACT, te voditelj The Holistic  Healing Center, New York, USA.

Završila sam edukaciju američkog Newton instituta za hipnoterapiju Život između života – ŽIŽ (Newton Institut for Life between Lives hypnotherapy – LBL) koju su vodili certificirani hipnoterapeuti i instruktori za ŽIŽ hipnoterapiju Elisabeth Boonzaaijer i Rieke Meinen u Kisslegu, Njemačkoj.

Član sam Međunarodnog udruženja savjetnika i terapeuta (International Association of Counselors and Therapist, USA) sa sjedištem u SAD.

Nakon nekog vremena paralelnog rada, s jedne strane kao diplomirani ekonomist na području vanjske trgovine i s druge strane radeći hipnoterapije kao certificirani hipnoterapeut, odlučila sam ostaviti ekonomsko područje i u potpunosti se posvetiti hipnozi i hipnoterapijama. Osnovala sam firmu Zdrava glava d.o.o. i radim hipnoterapije te obučavam klijente na Radionicama samohipnoze kako da sami prakticiraju tehniku hipnoze u svakodnevnom životu i postignu željene ciljeve i uspjeh. Uspješni rezultati koje postižem tehnikom hipnoze pomogli su da sazre odluka o potpunoj profesionalnoj posvećenosti pomaganju ljudima u poboljšanju kvalitete njihovog života.

Kontinuirano se stručno usavršavam, te sam završila edukaciju PROPEDEUTIKA PSIHOTERAPIJE na hrvatskom visokom učilištu Edward Bernays u Zagrebu.

Završila sam edukaciju Certified Master Trainer of Hypnotherapy pri američkoj organizaciji International Association of Counselors & Therapists i jedini sam certificirani master trener hipnoterapije organizacije IACT u Hrvatskoj. Organiziram i vodim edukaciju za sve one koji žele postati certificirani hipnoterapeuti s američkim certifikatom IACT organizacije.

Vaš hipnoterapeut,

Danijela Lovinčić

Certificate IACT 2015-16

Past Life Regression Certificate