Za vrijeme hipnoterapije i osmjeh nakon nje… govori sve.